برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات چسب و رزین های بایلا-BYLA Bylapox-کاربرد پزشکی

چسب BYLA

bylamet   bylloc    byllux  


چسبهای با کاربرد پزشکی(BYLAPOX) :

 

مشخصات فنی

محصولات
BYLA

ویژگی هاو موارد کاربرد

کد محصول

 

چسب پایه اپوکسی، دارای چسبندگی فوق العاده به استیل و شیشه

از جمله موارد کاربرد آن میتوان به چسباندن قسمت فلزی نوک سرنگ به سرنگ اشاره نمود.

7235 (A+B) 

 

جهت تولید نخ بخیه

      7240  

 

چسب پایه اکریلیکی و جهت چسباندن قسمت فلزی نوک سرنگ به سرنگ اشاره نمود.

5791/120