برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات سرامیک-پلیمر تکنولوژی پوشش های دریایی

کفپوش سرامیک پلیمر     مخازن و خطوط لوله      تکنولوژی پوشش های دریایی       صنایع غذایی و آب های آشامیدنی      خوردگی های بیولوژی    

دستۀ وسیعی از محصولات سرامیک-پلیمر مختص صنایع دریایی

پوششهایی که در صنایع دریایی کاربرد دارند نیاز های متنوع و وسیعی را باید مرتفع سازند. رطوبت دائمی همراه با نمک، تماس هوا و تابش دائمی اشعۀ UV، در مجموع بسیار خورنده می شوند. سیستم های پوشش سرامیک-پلیمر مقاوم در برابر آب دریا، بطور دائمی تجهیزات دریایی را از سایش و خوردگی محافظت می نمایند.

در نواحی که سازه در معرض جزر و مد آب و پاشش امواج قرار می گیرند، محتوی اکسیژن آب دریا بخاطر امواج و جریانات افزایش می یابد. به همین سبب در اثر حرکت مداوم آب، خوردگی بشدت افزایش می یابد. بعلاوه سایش مکانیکی شدیدی در اثر جریان آب رخ می دهد. به منظور جلوگیری و محافظت در مقابل چنین خوردگی، سرامیک –پلیمر(سرام کوت سابق) پوششهای ایده الی طراحی نموده است.

برای ساخت و بازسازی بدنۀ  کشتی ها، خاصیت مقاومت به ضربه  مورد نیاز است. پوشش عرشه کشتی نیاز است که ضد لغزش، مقاوم در برابر شرایط جـــوی و تا اندازه ای از لحاظ شیمیایی مقاوم باشد. پوشـــشهای Ceramic Polymer(Ceram-Kote) این نیازها را بطور کامل مرتفع می نمایند و مقاومت به ضربه و سایش بلند مدت تامین می کنند.

بعلاوه این پوششها به بهترین نحوی قابل کاربری بعنوان پوشش داخلی کشتی ها و مخازن داخل کشتی می باشد. همچنین سرامیک-پلیمر پوششهایی جهت پوشش داخلی مخازن فاضلاب، آب، آب استخر، مخازن شن و آب تولید می نماید. به این ترتیب سرامیک-پلیمر(سرام کوت سابق)  تمام نیازهای پوشش کاری صنایع دریایی را به بهترین نحوی تامین می نماید.

 

 

آزمونها و تاییدیه های اخذ شده:

* ISO 20340 – Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures

* Germanischer Lloyd Approval for ballast-water-tanks

* 10.000 hour salt spray test

* cathodic disbondment test at 1,5 V (30 + 60 + 90 days at 60°C)

* autoclave test with explosive decompression (natural gas, 100 bar, 100°C)

* German standards - drinking water approval

* DVGW-W270, growth of micro-organisms (bio film)

* German standards - foodstuff approval, microbiological and physical-chemical analysis

* German standards - swimming water approval (open air, indoor, warm whirl-pool)

* Drinking water installations on- and offshore - Folkehelse, Norwegian Institute of Public Health, Oslo