برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات سرامیک-پلیمر صنایع غذایی و آب آشامیدنی

کفپوش سرامیک پلیمر     مخازن و خطوط لوله      تکنولوژی پوشش های دریایی       صنایع غذایی و آب های آشامیدنی      خوردگی های بیولوژی    

پوششهای ویژۀ صنایع غذایی و آب های آشامیدنی

سرامیک-پلیمر(سرام کوت سابق) تولید کنندۀ سیستمهای پوششی تایید شده برای مخازن آب آشامیدنی، استخرهای شنا و صنایع غذایی است. این تولیدات بطور مستمر مورد آزمونهای مختلف جهت افزایش کیفیت و تائید الزامات بهداشتی مورد نیاز این مصارف، قرار می گیرند.

این نوع سیستمهای پوششی از لحاظ کیفی تمام قابلیت های سیستمهای پوششی مخازن را دارا هستند. مقاومت شیمیایی، حرارتی، سایشی و چسبندگی عالی، از جمله این ویژگی ها هستند.

تک لایه بودن سیستم های پوششی و پایداری بیشتر در مقایسه با سیستم های چندلایه که در آن zinc-primer  نقش آند فدا شونده را ایفا می کند، از مزایای آنهاست.

در دسته بندی های مختلفی که سازمان بهداشت آلمان  برای استانداردهای بهداشتی دارد، این گروه از پوششهای سرامیک-پلیمر استاندارد مخصوص به آب آشامیدنی (German Standard KTW) را پوشش می دهد. این دسته از پوششها هیچ نوع ترکیبی که باعث رشد میکروبیولوژیکی در آب آشامیدنی شوند آزاد نمی کنند.

در آزمون دیگری که یک ماه به طول می انجامد، مطابق DVGW-W270، هیچ نوع تشکیل میکروبی بر سطح پوشش شده رخ نداد. این امر این پوششها را برای مخازن و لوله های انتقال آب آشامیدنی از لحاظ میکروبیولوژیکی تایید می نماید.

مقاومت حرارتی این پوششها در شرایط مرطوب تا دمای 85 درجۀ سانتیگراد تست و مورد تایید قرار گرفته است.

برای صنایع غذایی از نوع خنثی، اسیدی و قلیایی، پوششهای سرامیک-پلیمر مورد آزمونهای فیزیکی-شیمیایی، میکروبیولوژیکی مربوطه قرار گرفته و تایید شده اند. عدم انتشار  ترکیبات شیمیایی، بو و طعم، و حفظ کیفیت مایعات ذخیره شده، الزاماتی است که این نوع پوششها تامین می نمایند.

پوششهای مخصوص استخرهای شنا German Standard KSW را اخذ نموده اند. این پوششها مورد آزمون مهاجرت کلرین در آب سرد و گرم تا 40 درجۀ سانتیگراد قرار گرفته اند. هیچ نوع جذب کلرین یا آزاد سازی ترکیبات اکسید شونده مشاهده نشده است.

 

آزمونها و تاییدیه های اخذ شده: 

 * German standards - drinking water approval

 * DVGW-W270, growth of micro-organisms (bio film)

 * German standards - foodstuff approval, microbiological and physical-chemical analysis

 * German standards - swimming water approval (open air, indoor, warm whirl-pool)

 * Drinking Water installations on- and offshore - Folkehelse, Norwegian Institute of Public Health, Oslo