برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات کفپوش عایق برق کفپوش عایق برق کسری IEC61111 استاندارد

جدول  راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق

آزمون پایداری ولتاژ متناوب

آزمون Proof  ولتاژ متناوب

کیفیت ساخت کفپوش عایق برق

استاندارد IEC61111

آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

اهمیت ولتاژ جریان

هدف اصلی از ایمنی برق

آشنایی با استاندارد IEC61111

استاندارد (کار با برق- کفپوش عایق الکتریکی) در پانصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 16/12/89 مورد تصویب قرار گرفته است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به کفپوش های عایق الکتریکی ساخته شده از الاستومر بعنوان کفپوش هایی برای حفاظت الکتریکی کارکنان در تاسیسات الکتریکی می باشد.

در همین راستا شرکت مشاورین پوششهای صنعتی کسری به عنوان عضو رسمی سندیکای صنعت برق و کمیته ملی برق و الکترونیک ایران با استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدام به تولید کفپوش عایق برق مطابق با استاندارد IEC61111 نمود.

کفپوش عایق برق شرکت کسری مطابق استاندارد های IEC61111- IEC60243:1 دارای گواهی آزمون از مراکز زیر است:

- آزمایشگاه مرجع فشار قوی پژوهشگاه نیرو

- دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

- مرکز پژوهش متالورژی رازی.

مطابق استاندارد IEC61111 فرش های عایق برق بایستی به صورت رول باشد.