برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات کفپوش عایق برق کفپوش عایق برق کسری آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

جدول  راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق

آزمون پایداری ولتاژ متناوب

آزمون Proof  ولتاژ متناوب

کیفیت ساخت کفپوش عایق برق

استاندارد IEC61111

آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

اهمیت ولتاژ جریان

هدف اصلی از ایمنی برق

آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

خوشبختانه آئین نامه ها و مقررات مناسبی برای حفاظت نیروی انسانی در مقابل برق گرفتگی تدوین شده است هرچند به دلیل اطلاع رسانی ناکافی و در نتیجه نا آگاهی کارفرمایان یا مدیران ایمنی از این مقررات، در بعضی موارد ایمن سازی شرایط کارگاهی مطلوب در مقابل این خطرات صورت نمی پذیرد.

آیین نامه حفاظت و بهداشت کار

بخش ششم : تابلوهای برق و تخته کلیدها:

ماده 14(بند ب)

مقابل تابلوهای برق و صفحه کلیدها باید با ماده عایق ساخته شود و مفروش گردد و یا در مقابل تابلوهای مذکور

سکوی عایق قرار داده شود.

فصل سوم : حفاظ قسمت های برق دار

ماده 33 :

جلوی قسمت های فلزی برهنه مدارها و وسایل الکتریکی (مانند تابلوهای بزرگ برق) که ولتاژ مستقیم یا متناوب آن ها نسبت به زمین از 50 ولت بیشتر است و باید ضمن آن که برق دارند تنظیم یا کنترل شوند پیش بینی سکوی عایقی برای کارگران ضروری است.

فصل دهم: تعمیرات الکتریکی

ماده 150 (بند ب):

تعمیرکارانی که با دستگاه های الکتریکی کار می کنند باید علاوه بر استفاده از ابزارهای عایق بندی شده هنگام کار روی چهارپایه ها و سکوها یا فرش هایی که کاملا از زمین عایق شده باشند بایستند.

ماده 152 (بند ب):

هنگام دست زدن به فیوزهای مدار برق دار کارگران روی چهارپایه ها یا فرش های عایق خشک بایستند.

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها:

ماده 21 :

درمحل استقرار افرادی که در نزدیکی کنترل کننده یا قسمتهای برق دار موتور کار می کنند، باید سکو یا کفپوش عایق مناسب در نظر گرفته شود.