برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات کفپوش عایق برق ابعاد کفپوش عایق برق

ابعاد کفپوش عایق برق شرکت کسری

طرز کار کفپوش عایق برق     انواع کفپوش عایق برق       ابعاد کفپوش عایق برق     ویژگیهای کفپوش های عایق      دستور العمل نصب کفپوش عایق برق


کفپوش عایق برق
شرکت کسری بصورت رولی بوده و دارای عرض یک متر و ضخامت 3-6 میلیمتر میباشد. طول کفپوش های عایق برق کسری بستگی به درخواست مشتری دارد.