برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات ملات ضد اسید فوران ویژگیهای ملات فوران

انواع ملات ضد اسید و قلیا     موارد کاربرد ملات فوران           ویژگیهای ملات فوران           طریقۀ کاربری ملات فوران         

ویژگیهای ملات فوران

ملات فوران دو جزیی، شامل دو جزء پودر و رزین است و پس از اختلاط و اجرا سیاه رنگ می باشد.

خواص نهایی محصول پس از سخت شدن مطابق جدول ذیل خواهد بود:

خواص

واحد

مقدار

دانسیته

Kg/cm3

1985

حجم ویژه

   m3/tonne

0.5

مقاومت کششی

Kg/cm2

387

مقاومت خمشی

Kg/cm2

178

مقاومت چسبندگی

Kg/cm3

28

ضریب انبساط

10-6

14.4

جذب آب

%

0.2

ماکزیمم دمای عملیاتی

°C

188